عاشورا دی ال - نسخه موبایل
پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری (خانزاده فیروزجاه و پرند، 1386) - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت فرآیند تولید و بسته بندی کشمش - سه شنبه 20 مهر 1395
پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003) - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی کفیر - نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک) - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی لیزر گازی (با تکیه بر لیزر هلیوم – نئون) - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله اتوماسیون تطبیقی فیبر نوری با چند درجه آزادی ، به روش اصلاح شده سیمپلکس - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله اثبات برنامه ریزی خطی از شرایط مرتبه دوم برنامه ریزی غیر خطی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری- نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله الگوریتم انشعاب و حد برای حل کلی یک دسته از مسائل برنامه ریزی غیر محدب - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله بهینه سازی سراسری برنامه ریزی کسری خطی تعمیم یافته با محدودیت های غیر خطی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی - سه شنبه 20 مهر 1395
ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی کلی برای برنامه ریزی کسری خطی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت،مطالعه موردی سد طالقان - سه شنبه 20 مهر 1395
پروژه شناخت اقلیم و معماری شهر ابهر - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی رفتار سقف های سبک - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی حسابداری - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی حسابداری مدیریت ، ارزیابی مالی شركتها - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت کار آفرینی فن آوری کیک و کلوچه ( کارخانه لوجلی ) - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شركتهای بیمه - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی حجاب زن در اسلام - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی اصول حسابداری در شركتها و سازمانها - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی حسابداری تورمی - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی دانسیته مترهای هسته ای - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاوورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت مبانی و روش تهیه طرح کسب و کار - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی حسابرسی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی هدف عمده از پالایش و نم زدایی گاز طبیعی - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی مورچه های آتشین - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی برفندیل (برف چال) - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی كبك - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی دلفین ها - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت کارگاه آموزشی برقراری ارتباط با کودک - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی آناتومی چشمان گربه - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی - سه شنبه 20 مهر 1395
مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت برنامه ریزی بهبود بهره وری - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی ابزارهای مالی در بازار سرمایه - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی جنگل زدایی ، مرگ سبز - سه شنبه 20 مهر 1395
مقاله بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده - سه شنبه 20 مهر 1395
پاورپوینت بررسی خشک کن های خورشیدی - سه شنبه 20 مهر 1395